Pravidla Bloguji.cool

Bloguji.cool je služba, bezplatná, která umožní si založit vlastní blog (na xxx.bloguji.cool). Provozovatel služby není zodpovědný za obsah blogu.

Za svůj obsah si zodpovídá sám uživatel.

Provozovatel Bloguji.cool není v žádném případně zodpovědný za ztrátu dat, ztrátu funkčnosti nebo nedostupnost služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo systém pravidelně aktualizovat a měnit nastavení bez předchozího oznámením uživatelům. (Aktualizace, nové pluginy, nové nastavení…)

Uživatel Bloguji.cool svým blogem nesmí na stránkách šířit nelegální software, autorská díla a šířit rasovou či národnostní nesnášenlivost.

Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.

Provozovatel Bloguji.cool si vyhrazuje právo:

    •  Smazat bez upozornění jakýkoliv blog, který by porušoval pravidla, zákony či dobré mravy a poškozoval dobré jméno blogu.
    • Smazat blog, který používá techniky, které slouží k nepovoleným akcím (javascript, SEO techniky…)
    • Smazat blog, který nebude rok aktualizován, bez komentářů a nebude navštěvován.
    • Smazat, který zatěžuje nadměrně server bez zjevného důvodu (DDoS…a jiné),
    • Blog může být smazán bez předchozího upozornění.

Provozovatel umožní získat zálohu dat uživatele kdykoliv během provozu blogu.